DEKARZ


KWALIFIKACJE

BUD.03 Wykonywanie robót dekarsko - blacharskich.

Dekarz wykonuje zadania zawodowe związane z wykonywaniem pokryć dachowych, obróbek dekarskich i blacharskich oraz odwodnień połaci dachowych, wykonywaniem montażu okien dachowych, wyłazów, świetlików i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej, wykonywaniem naprawy i rozbiórki pokryć dachowych, obróbek dekarskich i blacharskich, termoizolacji dachów i odnowień połaci dachowych.

Możliwości zatrudnienia: Dekarz może być zatrudniony wszędzie tam, gdzie prowadzone są prace budowlane - kładzenie dachów, naprawa. Jest to zawód, który na nowo jest na rynku pracy i znajduje się znacznie więcej ofert pracy niż osób zainteresowanych jej podjęciem. Polscy dekarze są bardzo cenionymi fachowcami w Unii Europejskiej, stąd wielu z nich pracuje poza granicami Polski.