PORADNIK KANDYDATA

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Drodzy Uczniowie, Kandydaci do szkół !

Wkrótce w Waszym życiu zacznie się nowy etap edukacyjny– nauka w szkole ponadpodstawowej.  Nasz Poradnik pomoże Wam prawidłowo poruszać się w systemie elektronicznej rekrutacji do szkół. Przeprowadzimy Was przez ten niezwykle ważny moment decyzyjny! Nauka w nowej szkole może potrwać trzy  lub pięć lat. To, gdzie i w jaki sposób je spędzisz, zależy w dużej mierze od Ciebie. Rekrutacja jest prowadzona przy pomocy systemu elektronicznego. Nabór wspomagany takim systemem daje znacznie większy komfort przy wyborze szkoły i oczekiwaniu na wyniki przyjęć. Serwis internetowy https://malopolska.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html dostarczy Ci informacji o wszystkich szkołach uczestniczących we wspólnym naborze, o ofercie szkół ponadpodstawowych, o kryteriach przyjęć i o sposobie punktacji, pozwoli na elektroniczne wypełnienie wniosku do szkoły oraz sprawdzenie ilości kandydatów do wybranych oddziałów lub kierunków kształcenia.

Ten poradnik został napisany dla Ciebie. Przeczytaj go, zanim podejmiesz ostateczną decyzję i przystąpisz do wypełnienia wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. Ilekroć pojawią się pytania i wątpliwości dotyczące rekrutacji oraz gdy zbliżają się terminy, od których zależy szczęśliwy wybór szkoły, sięgnij do niego. Pomoże Ci on prawidłowo wypełnić wniosek i dopełnić niezbędnych formalności.
Zaproponuj także rodzicom, by zapoznali się z procedurą elektronicznej rekrutacji.

JAK WYBRAĆ SZKOŁĘ I KLASĘ?

Wybór szkoły ponadpodstawowej to odpowiedzialna i ważna decyzja. Może zaważyć na całym Twoim późniejszym życiu. Dlatego decyzję tę musisz podjąć rozważnie. Weź pod uwagę swoje zainteresowania, zdolności oraz możliwości. Pomocy
i porady możesz szukać u swoich rodziców (opiekunów). Możesz wybrać maksymalnie trzy szkoły ponadpodstawowe dowolną liczbę klas (oddziałów) w tych szkołach. Ustalając kolejność wybranych przez siebie oddziałów, określasz swoją hierarchię – na pierwszym miejscu wpisz tę klasę w szkole, w której najbardziej chciałbyś się uczyć. Jeśli zgromadzona przez Ciebie liczba punktów będzie niewystarczająca, znajdziesz miejsce w drugiej lub trzeciej szkole, a może w innej klasie. Warto wybrać szkoły odpowiadające Twoim możliwościom.

PRZEBIEG REKRUTACJI

1. Wybór szkół i klas, w których chcesz kontynuować naukę.

To, oczywiście pierwszy krok. Starając się o przyjęcie do oddziałów, do których wymagane są dodatkowe dokumenty, tj. do klas w niektórych technikach, branżowych szkołach I stopnia sprawdź dokładnie, jakie to są dokumenty i kiedy masz je dostarczyć. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w informatorach szkoły w zakładce rekrutacja .

2. Lista preferencji

Jest to lista, gdzie wpisujesz w kolejności wybrane przez Ciebie szkoły i klasy. W elektronicznej rekrutacji kandydat otrzymuje miejsce w jednym oddziale, usytuowanym najwyżej na indywidualnej liście preferencji, do którego wygrał konkurencję z innymi kandydatami, nie blokując miejsca w oddziałach niżej usytuowanych w jego hierarchii.

3. Wypełnienie i złożenie wniosku do szkoły ponadpodstawowej- 12.05-4.07.2024 r. do godz. 15:00.
To formalne potwierdzenie Twojego wyboru. Wniosek i sposób jego wypełnienia są szczegółowo opisane w następnej części poradnika.

4. Szkoła pierwszego wyboru

Szkoła, którą wpisałeś jako pierwszą na swojej liście preferencji.

5. Zmiana listy preferencji.

Zastanów się dobrze przed wyborem szkoły i kierunku kształcenia! Być może już po dokonaniu przez Ciebie wyboru
i złożeniu wniosku wraz z całą dokumentacją pojawią się wątpliwości, co do słuszności podjętej decyzji. Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły i/lub zmiany kolejności wybranych szkół będziesz miał tylko w dniach 12.05-4.07.2024 r. do godz. 15:00.

6.Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie do 11.07.2024

7. Dostarczenie kopii świadectwa i zaświadczenia do szkoły pierwszego wyboru 21.06-4.07.2024 r. do godz. 15:00

Do szkoły pierwszego wyboru zanieś tylko jedną kopię świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu. Jeżeli na świadectwie ukończenia szkoły masz wpisane dodatkowe osiągnięcia, które mają wpływ na wynik rekrutacji przynieś
po jednej kopii zaświadczeń i dyplomów konkursów, w przeciwnym razie nie będziesz miał przydzielonych dodatkowych punktów.

Jeżeli jesteś laureatem olimpiady lub konkursu, który gwarantuje Ci automatyczne przyjęcie do szkoły, koniecznie przynieś odpowiednie zaświadczenie. Oryginały dokumentów zaniesiesz do szkoły, która umieści Cię na liście przyjętych (zakwalifikowanych) kandydatów, celem potwierdzenia woli nauki w tej szkole.

8. Dostarczenie oryginału świadectwa do szkoły – do 15.07.2021 r.

Gdy zostałeś zakwalifikowany do jednej z wybranych przez siebie szkół, koniecznie jak najszybciej zanieś właśnie do niej oryginał świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu. W ten sposób potwierdzisz swoją wolę nauki w tej szkole. Nieprzedłożenie w terminie oryginałów dokumentów jest jednoznaczne z rezygnacją z nauki w szkole. Jeżeli szkoła wymaga przedłożenia innych dokumentów, należy je niezwłocznie dostarczyć. Po wywiązaniu się z zobowiązań wobec Twojej nowej szkoły, możesz poczuć się uczniem szkoły ponadpodstawowej. 

9. Ogłoszenie wyników 16.07.2024 r. godz. 12:00 - na podstawie Twojej listy preferencji oraz liczby punktów system dokona przydziału.
Informację o tym, do której klasy zostałeś zakwalifikowany, znajdziesz w Internecie oraz w Twojej szkole pierwszego wyboru. 16 lipca 2024 r. godz. 12:00 zobaczysz na listach, czy zostałeś przyjęty do danej szkoły. Jeśli nie zostałeś zakwalifikowany do żadnej z klas (szkół), wówczas przejrzyj listę wolnych miejsc. Będzie ona dostępna w każdej szkole ponadpodstawowej oraz w Internecie.

10. Dodatkowe postępowanie uzupełniające

 Jeśli nie udało Ci się dostać do żadnej z wybranych szkół i 16.07.2024 r. godz. 12:00 nie znalazłeś się na liście przyjętych, przejrzyj listę wolnych miejsc – będzie dostępna w Internecie i na bieżąco aktualizowana. Wybierz klasę (szkołę), w której
są jeszcze wolne miejsca. Zanieś wniosek o przyjęcie (w wersji papierowej, wypełniony tradycyjnie) wraz z kompletem oryginalnych dokumentów, a w ustalonym terminie otrzymasz informację zwrotną.

WNIOSEK DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ

Wniosek składa się z czterech części: danych osobowych, informacji o szkole, do której uczęszczałeś, listy preferencji, informacji dodatkowych.

Dane osobowe

Dane osobowe, które musisz podać, to: imię i nazwisko, numer PESEL oraz telefon kontaktowy. O ten numer zapytaj swoich rodziców (opiekunów). Koniecznie podaj też prawidłowy numer telefonu, pod którym w okresie rekrutacji można będzie zastać Ciebie lub Twoich rodziców (opiekunów). Bywa to niezbędne, gdy zaistnieje pilna potrzeba kontaktu (np. błędnie wprowadzone dane, zmiana klasy, języków itp.) ze szkołą.

Dane szkoły

Kolejne pozycje na formularzu to dane Twojej szkoły. W odpowiednie pola wpisz nazwę szkoły, do której uczęszczałeś, miejscowość, w której się znajduje, gminę, powiat i województwo. Koniecznie wypełnij je prawidłowo.

Lista preferencji

Na tę listę wpisujesz tylko te szkoły i klasy, w których chciałbyś się uczyć. Pamiętaj, że jeśli chcesz, możesz na swojej liście preferencji podać nawet wszystkie klasy z wybranej szkoły. Nie zapomnij, że wybierając szkołę/klasy – decydujesz o tym, czego i w jakim wymiarze godzin będziesz się uczył. Jeżeli masz sprecyzowane plany, co do dalszej nauki po ukończeniu szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej, warto sprawdzić, jakie przedmioty maturalne brane są przez uczelnię pod uwagę do rekrutacji i wybrać szkołę/klasę o ich rozszerzonej lub zwiększonej liczbie godzin. Zdecyduj, co dla Ciebie najważniejsze: przyszły zawód, kierunek studiów, opinia o nowej szkole, a może łatwość dojazdu i koledzy. Wybieraj staranni i mądrze – na miarę możliwości i marzeń. Wypełniając listę preferencji, pamiętaj o następujących sprawach:

• Rekrutacja prowadzona jest do klas, a nie do szkół. Oznacza to, że tak naprawdę wybierasz konkretną klasę (klasy)
w szkole, w której chcesz się uczyć.

• Kolejność, w jakiej wpisujesz poszczególne klasy, jest ważna. Najpierw wpisz tę klasę, w której chcesz się uczyć najbardziej. Starannie dobieraj następne miejsca na liście. System będzie najpierw próbował przydzielić Cię do klasy
z pierwszego miejsca Twojej listy. Jeśli okaże się, że masz za mało punktów, będzie próbował przydzielić Cię do następnej
w kolejności klasy, znajdującej się na drugim miejscu Twojej listy

• Możesz wybierać klasy należące do trzech różnych szkół.

• Szkoła, która znajduje się na pozycji 1. na Twojej liście preferencji, jest Twoją szkołą pierwszego wyboru. Od tej pory to właśnie szkoła pierwszego wyboru będzie się Tobą „opiekować” w procesie rekrutacji i to do niej będziesz musiał zanosić wszelkie dokumenty, także podanie zawierające listę preferencji.

Na tym etapie rekrutacji, wybierając kształcenie zawodowe, nie trzeba przedstawiać zaświadczenia lekarskiego. Należy dostarczyć zaświadczenia upoważniające do preferencji. Tutaj także musisz zaznaczyć, czy chcesz mieć dostęp do swoich danych przez Internet. Jeśli nie zaznaczysz odpowiedniej kratki, Twoje dane nie pojawią się w Internecie. Będziesz mógł
je sprawdzić tylko w szkole pierwszego wyboru. Kandydat wypełniający dokumenty w systemie internetowym od razu uzyska specjalny numer PIN, za pomocą którego jego dane będą dostępne z dowolnego komputera podłączonego do Internetu po wpisaniu swojego numeru PESEL oraz numeru PIN. Dla tych, którzy wypełniają dokumenty ręcznie, podczas składania dokumentów szkoła może wygenerować PIN. Jest on Twoim poufnym hasłem. Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane wpadły w niepowołane ręce, powinieneś chronić swój numer PIN. Pozostałe załączniki muszą być dostarczone do szkoły, która je wymaga.

Jak wypełnić wniosek?

 Najpierw zapoznaj się dokładnie z ofertą szkół, ustal listę preferencji. Kiedy już to zrobisz, możesz przystąpić do wypełnienia wniosku. Możesz to uczynić na dwa sposoby: w Internecie lub tradycyjnie. Preferowaną formą wniosku jest forma elektroniczna. Wypełnianie wniosku w Internecie jest wygodniejsze i ogranicza możliwość pomyłki (np. w nazwie oddziału i szkoły, numeru PESEL). Jeżeli pomylisz się, wpisując dane, możesz je poprawić, nawet kilkakrotnie.
Gdy zdecydujesz się na ostateczną wersję wniosku, wydrukuj je. Gdy zdecydujesz się na wykorzystanie Internetu w procesie rekrutacji, możesz wypełnić  wniosek na dowolnym komputerze połączonym z Internetem i drukarką. Jeśli po wydrukowaniu zmieniłeś decyzję, powtórz operację od początku, aby ostateczny wniosek w Internecie i na wydruku były identyczne.

Wypełniając wniosek w Internecie:

• otwórz stronę https://malopolska.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html

• przy pomocy informatora elektronicznego stwórz swoją listę preferencji i wypełnij pozostałe pola formularza,

• wydrukuj wniosek oraz kwestionariusz osobowy i podpisz własnoręcznie piórem lub długopisem,

• poproś swoich rodziców (opiekunów) o podpisanie wydrukowanych formularzy,

• zanieś wniosek i kwestionariusz osobowy do szkoły pierwszego wyboru. System wygeneruje dla Ciebie hasło dostępu (PIN), które pozwoli Ci sprawdzać Twoje dane i wyniki rekrutacji. Koniecznie należy je zapisać i zachować. 

Uwaga!

Pamiętaj, by po wygenerowaniu i wydrukowaniu ostatecznej wersji dokumentu, podpisaniu przez Ciebie i rodziców nie wprowadzać w Internecie żadnych zmian – dokument, który zaniesiesz do szkoły, musi być zgodny z wersją elektroniczną.

Wypełniając wniosek tradycyjnie:

 • pobierz druk formularza z zakładki Dokumenty na stronie naboru lub odbierz go w dowolnej szkole ponadpodstawowej,

 • wypełnij czytelnie wszystkie pola formularzy,

 • podpisz formularze piórem lub długopisem,

 • poproś swoich rodziców (opiekunów) o podpisanie wypełnionych formularzy,
• wypełnione formularze zanieś do szkoły pierwszego wyboru.

Podanie wypełnione pismem komputerowym nie jest tożsame z wnioskiem (podaniem) wypełnionym elektronicznie.
Gdy nie będzie miało nadanego numeru PIN, przez szkołę będzie traktowane, jak wypełnione ręcznie.

Uwaga!

 Jeśli wniosek tylko wypełniłeś (zarówno w Internecie, jak i tradycyjnie), ale nie zaniosłeś do szkoły, nie bierze udziału
w rekrutacji.

Szkoła pierwszego wyboru dokonuje sprawdzenia zgodności danych wprowadzonych przez Ciebie do formularza
w Internecie z informacjami zawartymi we wniosku w wersji papierowej, a przy podaniu napisanym przez Ciebie tradycyjnie (wyłącznie w formie papierowej) – Twoje dane zostaną wprowadzone do systemu przez pracowników szkoły. Złożenie wniosku w szkole rozpoczyna właściwy proces rekrutacji. Zanosząc je do szkoły, zwróć uwagę na to, czy wszystkie pola formularza są wypełnione, czy wziąłeś ostatnią wersję wniosku podpisaną przez rodziców (opiekunów) i masz zaświadczenia zakreślone w załącznikach.

INFORMACJE DOSTĘPNE W INTERNECIE

W Internecie znajdziesz szereg przydatnych informacji. Oprócz publikowanych aktualności,  znajdziesz tam: Informator
o ofercie szkół , która zawiera szczegółowy opis oferty szkół ponadpodstawowych, poszczególnych klas, języków obcych, zawodów i profili kształcenia w tych klasach. Korzystając z tego właśnie informatora, będziesz mógł elektronicznie wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. Informacje o obłożeniu klas Podczas trwania rekrutacji będziesz mógł sprawdzić ilu kandydatów zgłosiło się do poszczególnych klas. Będą to informacje aktualizowane na bieżąco. Należy je zatem traktować tylko jako dane orientacyjne, kiedy bowiem zgłoszą się nowi kandydaci lub ktoś zmieni swoją listę preferencji, także i te informacje ulegną zmianie.

Twoje dane i wyniki rekrutacji

 O ile zdecydowałeś się na umieszczenie swoich danych w Internecie, wyniki i dane będą dla Ciebie dostępne po podaniu numeru PESEL oraz indywidualnego hasła (PIN). Znajdziesz tu informacje o swoich preferencjach (możesz sprawdzić,
czy są poprawnie wpisane do systemu), o wpisanych ocenach i wreszcie – o wynikach rekrutacji. Będziesz mógł sprawdzić,
czy liczba przyznanych Ci punktów jest poprawna. Jeżeli wszystkie dane zgadzają się, oczekuj na ogłoszenie wyników.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, zgłoś się niezwłocznie do szkoły pierwszego wyboru. 

Informacje o wolnych miejscach 

Będziesz mógł tu znaleźć informacje o tym, które szkoły i klasy mają jeszcze wolne miejsca. W razie niepowodzenia podczas pierwszego przydziału, tu będziesz mógł wybrać klasę dla siebie w dodatkowym postępowaniu uzupełniającym w szkołach, które po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dysponują wolnymi miejscami.
W Internecie znajdziesz także zasady punktacji, wzory dokumentów do pobrania, będziesz mógł obejrzeć ciekawe zestawienia dotyczące przebiegu rekrutacji w Twojej nowej szkole.
Wyjaśnij Twoim rodzicom zasady rekrutacji.