KUCHARZ

KWALIFIKACJE

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie d.

Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez kucharza należy ocenianie jakości produktów, przechowywanie żywności, obróbka produktów, obsługa sprzętu gastronomicznego, przygotowanie dań zimnych, gorących i podstawowych deserów, wydawanie dań.

Możliwości zatrudnienia: Typowymi miejscami pracy kucharza małej gastronomii są wszelkiego rodzaju podmioty gospodarcze zajmujące się prowadzeniem działalności gastronomicznej, przede wszystkim bary szybkiej obsługi, punkty małej gastronomii, szpitale, szkoły, przedszkola, internaty, stołówki prowadzone przez zakłady pracy. Kucharz małej gastronomii może być zatrudniony również w restauracjach, kawiarniach, w hotelowych zakładach gastronomicznych, pubach. Wraz z rozwojem usług gastronomicznych wielu kucharzy trafia do zajęć związanych z cateringiem.
PRAKTYKI ZAWODOWE