SPRZEDAWCA


KWALIFIKACJE

HAN.01 Prowadzenie sprzedaży

Sprzedawca to osoba sprzedająca produkty oferowane w punktach sprzedaży drobnodetalicznej (kioskach i na targowiskach), detalicznej (sklepach, hipermarketach) oraz hurtowej
(w magazynach hurtowni). Obsługuje nabywców w handlu bezpośrednim metodą tradycyjną lub pośrednio metodą samoobsługową. Głównym zadaniem sprzedawcy jest sprawna
i kulturalna obsługa klienta, oparta na zapewnieniu możliwie pełnej informacji o sprzedawanych towarach. Do jego zadań zawodowych należy również przyjmowanie dostaw towarów oraz przygotowywanie ich do sprzedaży i wyeksponowanie.
Bardzo istotnym elementem pracy sprzedawcy jest dokumentowanie obrotu towarowego, wykonywanie operacji rachunkowo-kasowych oraz rozliczanie i zabezpieczanie utargu.

Możliwości zatrudnienia: Ukończenie tego kierunku daje możliwość zatrudnienia w sklepach, hurtowniach i supermarketach. Sprzedawcy mogą też realizować czynności kupna i sprzedaży
w imieniu firmy lub przedsiębiorstwa.