TECHNIK ADMINISTRACJI

KWALIFIKACJE

EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji

Technik administracji to osoba w firmie lub w instytucji, która zajmuje się interpretacją przepisów prawnych, przygotowaniem projektów umów, regulaminów, instrukcji, decyzji oraz wszelkich innych dokumentów prawnych. W swojej pracy musi on posługiwać się wskaźnikami ekonomicznymi, dokumentacją księgową oraz biegłą znajomością przepisów.

Do zadań i czynności wykonywanych przez technika administracji należy:

  • organizacja i gromadzenie dokumentacji przedsiębiorstwa,

  • wewnętrzna koordynacja działań poszczególnych jednostek organizacyjnych,

  • dbanie o przepływ informacji pomiędzy działami instytucji,

  • sporządzanie protokołów i sprawozdań z posiedzeń i zebrań (np. zarządu),

  • kontrola i porządkowanie akt prawnych oraz dokumentów,

  • prowadzenie korespondencji,

  • redagowanie pism urzędowych, korespondencji, sprawozdań oraz notatek służbowych,

  • wykonywanie prac biurowych,

  • prowadzenie postępowania administracyjnego.

Absolwenci kierunku technik administracji, mogą być zatrudnieni
w instytucjach administracyjnych i gospodarczych: urzędach wojewódzkich, rejonowych, powiatowych i gminnych, podmiotach gospodarczych, firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach skarbowych. Zatrudnienie także znajdą w urzędach marszałkowskich oraz firmach i instytucjach prywatnych gdzie potrzebna jest wiedza
z zakresu administracji.