TECHNIK INFORMATYK

KWALIFIKACJE

NF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.

INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Technik informatyk to osoba, która w codziennej pracy zajmuje się doborem, instalacją i prawidłowym konfigurowaniem sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Ponadto nadzoruje prawidłowe działanie sprzętu i oprogramowania – dokonuje okresowych przeglądów, dba o odpowiednią konserwację urządzeń,
a w sytuacji awarii zajmuje się ich naprawą. Diagnozuje i eliminuje uszkodzenia powstające także w urządzeniach peryferyjnych,
tj. drukarkach, skanerach itp., oraz w urządzeniach sieciowych,
np. serwerach, routerach itp.

W zależności od miejsca pracy do jego obowiązków może także należeć programowanie w wybranym języku programowania, zakładanie i posługiwanie się bazami danych oraz projektowanie, wykona i obsługiwanie serwisów internetowych. Dodatkowo może instalować oraz administrować pracę lokalnych sieci komputerowych.

Możliwości zatrudnienia: Absolwenci tego kierunku mogą podejmować pracę we wszystkich firmach, w których są komputery. Między innymi: banki, urzędy, media, telekomunikacja, szkoły
i uczelnie, firmy specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego.
Technicy informatycy mogą podejmować pracę nie tylko
w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych, ale również tam, gdzie jest wprowadzana informatyzacja i znajdują się komputery.