TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

KWALIFIKACJE

HGT.07 Przygotowanie imprez i usług turystycznych

HGT.08 Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

Technik organizacji turystyki – to zawód stworzony dla ludzi kochających piękno świata i natury, pragnących spełniać marzenia swoje i innych o podróżach. Do zadań technika organizacji turystyki należy kompleksowa obsługa klienta w zakresie przyjmowania zleceń, programowania i kalkulowania kosztów imprez turystycznych, czuwania nad prawidłową realizacją zamawianych usług, udzielania informacji o atrakcjach turystycznych oraz dbania o prawidłowy wizerunek przedsiębiorstwa.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik organizacji turystyki może pracować jako: specjalista do spraw turystyki, specjalista do spraw sprzedaży i obsługi branży turystycznej, organizator imprez, organizator kongresów i konferencji, rezydent biura podróży, animator czasu wolnego, pracownik informacji turystyczne

Możliwości zatrudnienia:

Technicy organizacji turystyki zatrudniani są w biurach podróży, ośrodkach informacji turystycznej, organach administracji samorządowej zajmujących się promocją turystyki, fundacjach, stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych związanych z branżą turystyczną, w biurach organizacji kongresów i konferencji, w branży hotelarskiej (hotelach, pensjonatach, ośrodkach sportowo-rekreacyjnych), mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą jako organizatorzy turystyki lub agenci turystyczni.

PRAKTYKI ZAWODOWE