TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

KWALIFIKACJE

MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

MOT.06 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Kierunek związany jest z diagnostyką, naprawą i obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło potrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są wyposażone
w elektronikę i nowoczesne technologie .Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

Możliwości zatrudnienia: Przygotowanie zawodowe technika pojazdów samochodowych pozwala na podjęcie pracy w: zakładach mechaniki pojazdowej, wytwórniach prefabrykatów do budowy pojazdów, autoryzowanych stacjach obsługi i kontroli pojazdów, serwisach i komisach samochodowych, zakładach diagnostyki samochodowej.

Absolwent jest przygotowany również do założenia i prowadzenia własnej firmy.

PRAKTYKI ZAWODOWE